Libertárius municipalizmus (Murray Bookchin) [HU]

April 25, 2018 / #Brochures

Murray Bookchin (1921–2006) már gyerekkora óta része volt a forradalmi baloldalnak. A figyelem központjába 1952-ben írt írásaival került, amelyekben azokra a súlyos ökológiai problémákra hívta fel a figyelmet, amelyek mindnyájunk fennmaradását kockáztatják. Ennek az irányzatnak az első szerzői közé tartozott. Szemben a környezetrombolás liberális analíziseivel, Bookchin abból indult ki, hogy az ökológiai katasztrófához vezető út    azokban az autoritárius társadalmi viszonyokban gyökeredzik, amelyeket a kapitalista társadalom és az Állam tart fenn; a természet fölötti uralom gondolata is az ember ember fölötti uralmának gondolatából származik. A kölcsönös egymásrautaltság és a küszöb/plafon ökológiai imperatívusza, írta Bookchin, összeegyeztethetetlen a piacgazdaság „terjeszkedj vagy elpusztulsz” imperatívuszával. Az életmű során, amely több mint húsz kötetet, számos tanulmányt és konferencia-részvételt ölel föl, a szerző egy új politikai elméletet dolgozott ki, amely a kapitalizmus alternatívájaként működhet: a társadalmi ökológiát. Ennek konkrét politikai praxisa pedig a libertárius municipalizmus.

Megjelent: 1991. áprisilis 3.; a függelék 1991. október 1.
Megjelent a kiadónál: 2018. augusztus 23.
Fordítás: aszem (www.aszem.info)
Cím: Libertárius Municipalizmus
Szerző: Murray Bookchin
Leírás: Murray Bookchin 1952 óta kezdte el felhívni a figyelmet azokat az ökológiai problémákra, amelyek mindnyájunk létét fenyegetik. A piacgazdaság “növekedj vagy pusztulj el” imperatívuszával szemben a kapitalizmus alternatívájaként tételezett új ideológiát javasolt: a társadalmi ökológiát. Ennek konkrét politikai gyakorlata pedig a libertárius municipalizmus.
Formátum: A5
Oldalszám: 20
Szín: fehér-fekete
Megjegyzés: A borító külön dokumentum formájában van, mert a nyomtatáshoz színes formátumot igényel.
Fordítások: a prospektus román nyelven is elérhető.

Newsletter