Libertárius municipalizmus (Murray Bookchin) [HU]

April 25, 2018 / #Brochures

Murray Bookchin (1921–2006) már gyerekkora óta része volt a forradalmi baloldalnak. A figyelem központjába 1952-ben írt írásaival került, amelyekben azokra a súlyos ökológiai problémákra hívta fel a figyelmet, amelyek mindnyájunk fennmaradását fenyegetik. Az politikai ökológia első szerzői közé tartozott. A környezetrombolás liberális elemzéseivel ellentétben, Bookchin abból indult ki, hogy az ökológiai katasztrófához vezető út azokban az autoritárius társadalmi viszonyokban gyökeredzik, amelyeket a kapitalista társadalom és az Állam generál: például a természet fölötti uralom gyakorlásának gondolata szorosan összefügg az ember ember fölötti uralmának gyakorlatát alátámasztó nézetekkel. A kölcsönös egymásrautaltság és bizonyos korlátozások bevezetésének ökológiai imperatívusza, írta Bookchin, összeegyeztethetetlen a piacgazdaság „terjeszkedj vagy elpusztulsz” imperatívuszával. Bookchin életműve, amely több mint húsz kötetet, számos tanulmányt és konferencia-részvételt ölel fel, egy új politikai elmélet kidolgozásával járt együtt, amelyet a kapitalizmus alternatívájaként vázolt fel: ez az elmélet a társadalmi ökológia elmélete. Ennek konkrét politikai praxisa pedig a libertárius municipalizmus.

Megjelent: 1991. áprisilis 3.; a függelék 1991. október 1.
Megjelent a kiadónál: 2018. augusztus 23.
Fordítás: aszem (www.aszem.info)
Cím: Libertárius Municipalizmus
Szerző: Murray Bookchin
Leírás: Murray Bookchin 1952 óta kezdte el felhívni a figyelmet azokra az ökológiai problémákra, amelyek mindnyájunk létét fenyegetik. A piacgazdaság “növekedj vagy pusztulj el” imperatívuszával szemben a kapitalizmus alternatívájaként egy új szemléletet dolgozott ki: a társadalmi ökológiát. Ennek konkrét politikai gyakorlata pedig a libertárius municipalizmus.
Formátum: A5
Oldalszám: 20
Szín: fehér-fekete
Megjegyzés: A borító külön tölthető le, mivel a nyomtatáshoz színes formátumot igényel.
Fordítások: a brosúra román nyelven is elérhető.

Newsletter