Iuliu Neagu-Negulescu (Martin Veith)

februarie 22, 2020 / #Broșuri

Întreaga sa viață, Iuliu Neagu-Negulescu s-a dedicat luptei pentru o societate liberă, solidară și fără dominație. Sindicalismul revoluționar, lupta de clasă, anarhismul și cooperativele definesc liniile politico-sociale de care a fost constant atras din tinerețe și până la capătul vieții. Prin activitatea sa scriitoricească – de la multitudinea de drame și nuvele inspirate din viața de zi cu zi, la contribuțiile științifice, la articolele despre luptele sociale ale muncitorilor și țăranilor împotriva exploatatorilor lor și a statului și până la textele sale teoretice și analitice – a urmărit mereu cel puțin două obiective: să formuleze un răspuns privitor la cauzele nedreptăților cu care se confruntau cei exploatați și asupriți și, mai ales, să răspundă întrebării, cum ar putea aceștia să se elibereze și să lupte pentru a crea „Țara Buneiînțelegeri”?

Data apariției: 2019
Denumire: Iuliu Neagu-Negulescu (o biografie)
Autor: Martin Veith
Descriere: Scurtă biografie a publicistului, utopistului și militantului sindicalist Iuliu Neagu-Negulescu, apărută inițial ca studiu introductiv la ediția din 2018 a utopiei Arimania sau Țara Buneiînțelegeri, publicată prima dată în 1923.
Format: A5
Pagini: 40 (4 coperți, 35 text, 1 albă)
Culoare: alb-negru

Newsletter