Free Pages

Walden sau viața-n pădure (Henry David Thoreau)

Între 1845 și 1847, Henry David Thoreau s-a retras într-o pădure din Concord, Massachusetts pentru a trăi deliberat în izolare și a ține un jurnal pe urma căruia va scrie o carte faimoasă, publicată în 1854 cu titlul Walden; or, Life in the Woods. Între 1928 și 1934, Panait Mușoiu a tălmăcit cartea lui Thoreau, aceasta fiind, de altfel, și prima traducere a textului în limba română.

Întreaga traducere va fi publicată în volum abia în 1936, fiind însoțită de textele lui Mușoiu, Maurice Muret și Karl Federn, precum și de un text scris de filosoful american Ralph Waldo Emerson la moartea lui Thoreau.

Ediția de față reia ediția lui Panait Mușoiu din 1936, la care am adăugat un studiu introductiv semnat de Iuliu Rațiu, care reia povestea publicării primei traduceri în românește din Walden, dar și un tabel cronologic dedicat vieții și operei lui Henry David Thoreau.

O ediție ilustrată

Readucerea la viață a ediției lui Mușoiu nu a însemnat pentru noi doar restaurarea unui text. Aceasta a fost doar o parte a muncii noastre colective. O altă parte, la fel de importantă, a fost ilustrarea cărții. Thoreau însuși își însoțea însemnările cu schițe și desene ale lucrurilor pe care le observa, de la fructele arbuștilor, la pini sau păsările care zburau în jurul cabanei sale. Reeditarea primei sale traduceri în limba română ni s-a părut, așadar, un bun prilej pentru alcătuirea primei ediții românești ilustrate.

Ne-am inspirat aici și din munca lui Joseph Ishill, tipograf și editor libertar, unul dintre apropiații lui Panait Mușoiu și admirator la rândul său al lui Thoreau. Tipăriturile sale, scoase de obicei în tiraje mici, erau ornate cu gravuri, fotografii și desene, alese și aranjate cu grijă. Își imprima și lega singur cărțile, ca un veritabil artizan, încercând să scoată la iveală, cu mijloacele modeste pe care le avea la îndemână, „valoarea estetică a anarhismului, atât de nesocotită chiar și de cei mai sinceri precursori ai acestui ideal.” (Joseph Ishill).

Ilustrațiile au fost realizate de Adela Giurgiu și Denisa Nistor.

How can I get the Book?

Dacă doriți să intrați în posesia cărții, scrieți-ne un mesaj folosind formularul de contact sau direct la adresa editurapaginilibere@protonmail.com. Alternativ, volumul se va putea găsi și la diversele evenimente la care vom participa, pe care le vom anunța pe blog și pe pagina de Facebook.