Pagini Libere

Manifest „Laolaltă” #4

Între 5-15 octombrie, va avea loc ediția a 4-a a festivalului anti-autoritar și autonom Laolaltă.

Laolaltă suntem un arhipelag de grupuri de afinitate autonome și auto-organizate. Avem fiecare luptele noastre, care se intersectează și care sunt în același timp și particulare. Ne opunem individualismului și desolidarizării, dorim să creăm convergențe de lupte interdependente. Nu vrem nici să avem o politică unificatoare și universalistă, care șterge diferențele. Vrem să venim laolaltă pentru a ne consolida afinitățile, pentru a ne cunoaște și mai bine luptele, greutățile și victoriile, pentru a ne sprijini unx pe altx, pentru a ne duce luptele împreună, laolaltă, în solidaritate, pas cu pas, mână în mână.

Trăim într-un context al crizelor multiple care se intensifică: vedem un război la graniță, valuri noi de militarizare, suntem expuse la măsuri de austeritate, la criza locativă și a costurilor traiului. Simțim de multe ori pe propria piele răspândirea și întărirea ideilor naționaliste, fasciste, patriarhale și queerfobe, în jurul cărora neoliberalismul ne fragmentează și exploatează viețile și luptele. Criza climatică devine tot mai profundă, avansând îngrijorător. Tot mai multe vieți umane și non-umane sunt pierdute, tot mai multe ecosisteme și comunități sunt distruse.

Ne strângem laolaltă ca să ne opunem acestor crize și forțelor lor distructive, ca să ne întărim luptele antiautoritare, anticapitaliste, antifasciste, anarha-queer-feministe, antirasiste, decoloniale, antispeciiste, antiabilitiste și antisaniste! Ne strângem laolaltă ca să creștem rădăcinile unor noi lumi, să explorăm alte posibilități de a fi împreună în geografiile noastre locale, aspirând către lumi bazate pe solidaritatea și cooperarea dintre lupte, grupuri și inițiative.

Lumile pe care le construim laolaltă sunt anticapitaliste și antiautoritare. E nevoie să ne împotrivim autorității celor două sisteme intercalate care vor să ne domine viața: capitalismul și statul. În lumile laolaltă pe care vrem să le creăm împreună, munca ne aparține, nu ne separă, nici nu ne alienează, făcând parte din țesutul comunităților noastre. În locul competiției punem întrajutorarea, în locul exploatării, cooperarea. Ne adunăm în grupuri de afinitate, în comunități solidare, dincolo de orice fel de granițe sau ierarhii!

Lumile pe care le construim laolaltă sunt anarhafeministe și anarhaqueer. Ne împotrivim sistemului patriarhal, care se află la baza capitalismului și statului. Patriarhatul ne antagonizează, încercând să ne împartă viețile în termeni binari, normativi. Corpurile noastre nu sunt ale capitalului, nici ale statului și nici nu sunt identificabile după categorii opresive, binare, opuse. Dorim să explorăm alte moduri de a fi împreună, diferite de familia nucleară, care e unitatea de bază a societăților capitaliste, naționaliste și autoritare. În locul acesteia, cultivăm relații bazate pe principiile anarhiei relaționale. Toate relațiile și legăturile, fie ele de prietenie, romantice, de tovărășie, de îngrijire, cu ființele non-umane etc., sunt importante și valoroase în sine și nu pot fi aranjate ierarhic.

Feminismul nostru este anarhist, opunându-se oricărei forme de autoritate. Pe scurt, nu vrem ca în loc de șefi și președinți, să avem șefe/șefx și nici președinte/președintx!
Queerness-ul nostru nu poate fi pus în cutii, nu se poate vinde, nici asimila sau normativiza; suntem ambiguitatea care destramă sistemele categorizării și exploatării normative!

Lumile pe care le construim laolaltă sunt antifasciste. Trebuie să oprim răspândirea fascismului și a ideilor naționaliste. Prin crearea constantă de noi justificări pentru noi crize globale, acestea salvează mereu sistemul capitalist și statul de la prăbușire. Fascismul ne pune zi de zi în pericol, dar mai ales grupurile cele mai vulnerabile ale societății. Prin luptele noastre antifasciste și queer-feministe, antirasiste, dorim să punem demnitatea și siguranța tuturor în prim-planul luptelor noastre!

Lumile pe care le construim laolaltă sunt antirasiste. E nevoie să ne împotrivim în mod activ rasismului aflat la baza societăților capitalist-naționaliste globalizate. În contextul româniei, avem de a face în primul rând cu rasismul anti-rom (care are în spate o istorie de 500 de ani de sclavie a romilor), precum și cu rasismul împotriva refugiaților din așa-zisul sud global. E nevoie de un antirasism militant care să facă loc pentru justiție, care ascultă, dezvață și învață noi moduri de a fi împreună în locul oprimării rasiale și al marginalizării!

Ne împotrivim xenofobiei față de orice grup etnic sau minoritate din românia. Clujul este un oraș multilingv. Ne dorim, așadar, să contribuim la construirea unor mișcări comune și cu tovarășx maghiarx. E nevoie de lumi laolaltă în care sentimentele naționaliste, esențialiste și exclusiviste care instigă la ură unx față de altx, să fie respinse prin coviețuire multilingvă, transgresivă și solidară.

Lumile pe care le construim laolaltă sunt anticoloniale și decoloniale. Trebuie să ne împotrivim colonialismului și relațiilor coloniale, care au pus toată planeta în mâna capitalului, prin politici extractive și prin oprimarea ființelor umane și non-umane. De aici, din semiperiferia numită europa de est, dorim să ne împotrivim diviziunii lumii globalizate în regiuni care exploatează și extrag profit și în alte regiuni și vieți tratate doar ca resurse. Ne adunăm laolaltă într-un context local, semiperiferic, ca să respingem relațiile de putere geopolitice, modelul extractiv și devastarea capitalist-colonială care ne traversează și modelează societățile. Revendicăm marginalitatea ca loc de unde se nasc idei, mișcări și noi conexiuni revoluționare!

Lumile pe care le construim laolaltă sunt antispeciiste. Trebuie să ne împotrivim speciismului, sistemului care pune o specie, anume specia umană, mai presus de toate celelalte specii și lucruri, și care justifică exploatarea și uciderea altor ființe vii în numele profitului. În utopiile noastre, ființele umane și non-umane trăiesc laolaltă, în relații bazate pe conviețuire demnă și justă, nu pe exploatare.

Lumile pe care le construim laolaltă sunt antiabiliste și antisaniste. Trebuie să ne împotrivim abilismului care categorizează și valorizează viețile noastre în funcție de abilitățile pe care le avem (sau nu) și după criteriul unei percepute sănătăți mintale exploatabile. Utopiile noastre sunt neurodivergente și mad!